Bazı Videolar

 
 

Tehlikeli Sıvı Atık konusundaki bazı referanslarımızı için tıklayınız.

Electroflocculation/Electrocoagulation Tanıtım: http://www.soleybio.com/sshf/sshfk_tanitim_web.pdf

Doğal Flokülant - Koagülant Tanıtım: http://www.soleybio.com/sshf/minbidem_tanitim1.pdf

Mineral Yağ Temizleme ve Yeniden Kullanıma Hazırlayıcı, Organik Kökenli Polimer: http://www.soleybio.com/sshf/oiltreatment_tanitim1.pdf

Otomatik Flokülant Tanıtım: http://www.soleybio.com/sshf/flokulasyonsistemi_tanitim1.pdf

Örnek Şartname: http://www.soleybio.com/sshf/sartname1.pdf

ElectroFlocculation ElectroCoagulation Sistemleri Doğal Çöktürücüler-Topaklaştırıcılar Otomatik Flokülant ve Koagülant
Sistemleri
Yüksek Debili NanoBuble Sistemleri Atıksu İşleme Sistem Maliyet Hesaplaması

United Nations
Foundation for the
Global Compact

Copyright 2016 - Soley Biyoteknoloji San. Tic. Ltd.  tech@soleybio.com