Continuous Electroflocculation – Electrocoagulation
Under High Pressure and Induced by Microbubble for Wastewater


Single Side Band, Solid-State High Frequency, High Efficient Water Flocculation/Coagulation System With Microprocessor Controller for Fast Applications

2008 yılında 18 Milyon Amerikan Doları Ar-Ge bütçesi ile Soley Biotechnology Institute & International Scientific Organization tarafından geliştirilmiş ve günümüze kadar başarı ile imal edip dünyada onlarca ülkeye satılan Continuous Electroflocculation – Electrocoagulation under High Pressure and Induced by Microbubble for Wastewater” ürünümüz 2016 yılı Ocak ayından itibaren Türkiye sanayisinin de hizmetine sunulmuştur.

Hem kurulum maliyeti hem de işletim maliyeti çok düşük dünyadaki en verimli Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemi olarak sistemimiz özellikle zehirli, ağır metal ve tehlikeli atıkların susuzlaştırılmasında son derece verimlidir.

Elektroflokülasyon – Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. Atıksuya elektrik enerjisi verilerek, enerjinin verildiği metal elektrotlar vasıtasıyla suya OH iyonları ilave edilip, suda bulunan tehlikeli maddeler üzerinde Zeta potansiyeli oluşmasını ve de bu yabancı/tehlikeli maddelerin birbirlerine yapışıp, topaklaşıp, basit süzme işlemleri ile sıvıdan uzaklaştırılmasını sağlayan bir teknolojidir. Eski teknolojilerde kullanılan demir veya alüminyum elektrotlar ve verimsiz olarak kullanılan düz akım (DC) günümüze kadar bu teknolojinin verimli olarak kullanılmamasına sebep olmuştur.

Enstitümüzde yüksek bir Ar-Ge bütçesi ile yapılan çalışmalar neticesinde ve de gelişen karbon nanotüp gelişmeleri ile beraber yüksek teknolojili Melez (Hybrid) elektrotların üretilebilmesini sağlamıştır. Bu dayanıklı ve verimli melez metaller ile üretilmiş elektrotlar sayesinde elektrokoagülasyon için gerekli enerji miktarı azaldığı gibi yüksek frekanslı titreşimler sayesinde sistemin verimliliği eski sistemlere oranla 24 kat arttırılmıştır.

Bu teknolojik geliştirmeler ve buluşların yanında, elektroflokülasyon sistemlerine yüksek enerjili ve iyonize edilmiş nanometre boyutlarında hava baloncukları yüksek basınç altında eklenerek (Nano-Bubble) elektrokoagülasyon sayesinde sıvı içinde topaklanan maddelerin yüksek enerjili nano baloncuklar ile daha da sıkı bir bağ kurması sağlanmaktadır. Bu sayede büyük hacimli atıkların kısa sürelerde arıtılması mümkün hale gelmiştir.

Tesisten çıkan atıksu sistemimizin basınçlı elektrotlarına ulaştığında elektrokoagülasyon ve nano baloncuklar sayesinde atığın içindeki maddeler ve mikroplar saniyeler içinde topaklar oluşturmaya başlarlar. Elektrotlardan çıkan sıvıdaki atıklar floklar (katı parçacıklar) oluşturulmuş şekilde basit bez (yıkanabilir/tekrar kullanılabilir) kese tipi partikül filtresine dökülmeye başlar. Eğer gerekirse, çıkan temiz sıvı daha da saflaştırılmak ve hatta yeniden kullanılmak üzere karbon veya zeolit filtreden geçirilir. Tüm bu işlemler otomatik ve bilgisayar destekli olarak 7/24 devam ettirilebileceği gibi insan gücü sadece bez kese filtrede biriken katı atığın filtreden alınması işlemi için çok az gereklidir.

ÖRNEK ŞARTNAME VE SİSTEM AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

Resimlerin Üzerlerine Tıklayarak Büyütebilirsiniz

Sistemin Etkin Olduğu Başlıca Kirleticiler
(Endüstriyel ve Hastane düzeyinde test edilmiştir)

Arsenik                                              

Fosfatlar

Sülfatlar

Nitratlar

TDS

TSS

COD

BOD

Cıva

Bakır

Kurşun

Kan atık ve biyokimya ürünleri

Yağ

Parafin

Aluminyum

Siyanür

Petrol atıkları

Asbest

Solventler

Floridler

Fenoller

Alifetik Hidrokarbonlar

Klorin

Amonyum

Radyoaktif Bileşikler

Nikel

Çinko

Kalay

Kadmiyum

Lityum

Bakteriyel ve Tehlikeli Tıbbi Atıklar

Mineral Yağlar

Kobalt

Zirai ve Böcek Kimyasalları

Berilyum Tuzları

Aminoasitler

Resimlerin Üzerlerine Tıklayarak Büyütebilirsiniz

Modellerimiz:

Model #

Arıtım Kapasitesi (m3/Gün)

Satış Fiyatı USD
(Ocak 2016 Sonrası)

Teslim Süresi
(gün)

SSHF100P

1 - 1,5

7900.-$

20

SSHF500P

5 - 6,5

12700.-$

30

SSHF1000P

10 - 14

18500.-$

45

SSHF100KP

100 - 140

42000.-$

45

SSHF1000KP

1000 - 1400

78000.-$

60

- Tarafınızdan teklif istenmeden önce atığınızın laboratuvarlarımıza gönderilip tarafımızdan ücretsiz olarak test edilmesini rica ederiz. Bu sayede, atığınız için optimum fiyat ve faydayı size sunabiliriz. Tarafımıza (en az) 25 Litre atık gönderdiğiniz taktirde bu atığın tüm kimyasal içerik ve mikrobiyolojik analizleri laboratuvarlarımızda ücretsiz yapılacak, test sistemlerimizde test edilecek ve çıkacak sonuçlar tarafınıza iletilecektir.
- Sistemin tüm elektronik devreleri, mikroişlemci kartları, elektrotları ve güç kaynakları tamamıyla kendi üretimimiz olup Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’dan getirtilmektedir. Tank ve tesisatı Türkiye’de monte edilmektedir.
- Sistemlerimiz 2 yıl garantimiz altındadır (elektrotlar hariç). 2 yıl sonrasında parça değişimi, onarım, sistemin yer değiştirmesi gibi isteklerde değişen parça ve servis için ücret talep edilir.
- Elektrot değişim süreçleri sisteme göre değişiklik gösterir. Elektrot değişim kapasite ve bedelleri aşağıdadır.
- Alıcı sistemi 3 ay içinde hiçbir sebep göstermeksizin iade edip ödediği ücreti geri alma hakkına sahiptir.
- Çıkış suyu deşarj (arıtmadan önce veya sonra) analizleri, müşterinin isteği üzerine ücreti karşılığında TÜBİTAK veya akredite bir laboratuvarda da yaptırılabilir.
- Tarafımıza başta test için verilen atık kullanıldığı halde tesis deşarj suyunun deşarj limitlerinin üzerinde olması ve kanalizasyona verilememesi, Avrupa Birliği veya Türkiye deşarj limitlerine uymaması durumunda sistem ayar ve düzeltmeleri tarafımızca ücretsiz olarak yapılır. Tarafımızca düzeltilemeyen sistem geri alınıp müşteri tarafından ödenen ücret iade edilir.
-
Sisteme eklenecek olan ekstra malzeme ve parçaların fiyatlandırması yapılmamıştır. Tedarikçinin tesisteki keşif yapması ve atıksu analiz/testlerinden sonra belirlenecektir
- Sistemin (ve gerekirse hızlandırıcı kimyasalların) ücretinin yarısı (%50) sipariş sırasında tedarikçiye anlaşma gereği ve şartları tedarikçinin yazılı kabulü ardından banka yoluyla ödenir.
- Kalan %50 ödeme, sistemin kurulumunun ardından, çıkan temiz suyun analizinin kent drenaj koşullarına geldiği görüldükten 5 (beş) işgünü içinde tedarikçiye banka yoluyla yapılır. Çıkış temiz suyunun analizi, sistem kurulumu tamamlandıktan en geç 7 (yedi) gün içinde, akredite bir laboratuvarda, alıcı tarafından yapılmalıdır. Eğer alıcı bu analizi sistem kurulumundan 7 (yedi) gün içinde yaptırmadığı takdirde, analiz beklenmeden kalan %50 ödeme tedarikçiye yapılır.

ÖRNEK ŞARTNAME VE SİSTEM AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

Biyokimya Atığı (işlemden hemen sonra) Biyokimya Atığı (süzüldükten sonra)

Yaklaşık Elektrot Değişim Süre ve Fiyatları:

Model #

Yaklaşık Elektrot Değişim Gerekliliği
(Kaç m3 atıktan sonra)

Elektrot Değişim Ücreti

SSHF100P

200m3

225.-$

SSHF500P

800m3

350.-$

SSHF1000P

2000m3

525.-$

SSHF100KP

15000m3

1450.-$

SSHF1000KP

170000m3

3900.-$

ElectroFlocculation ElectroCoagulation Sistemleri Doğal Çöktürücüler-Topaklaştırıcılar Otomatik Flokülant ve Koagülant
Sistemleri
Yüksek Debili NanoBuble Sistemleri Atıksu İşleme Sistem Maliyet Hesaplaması

United Nations
Foundation for the
Global Compact

Copyright 2016 - Soley Biyoteknoloji San. Tic. Ltd.  tech@soleybio.com