ORGANİK KÖKENLİ
ÇÖKTÜRÜCÜ, TOPAKLAYICI, SUSUZLAŞTIRICI VE
EMÜLSİYON KIRICI POLİMERLER
(TEHLİKELİ ENDÜSTRİYEL VEYA TIBBİ SIVI ATIKLAR İÇİN)

Mikroyosunlardan elde edilen ve dünyada sadece Soley Institute tarafından üretilen organik kökenli çöktürücü, topaklayıcı, susuzlaşırıcı ve emülsiyon kırıcı polimerlerimiz özellikle yüksek hacimli ve yoğun kirletici içerikli sanayi, biyokimyasal ve tıbbi atıksularında hızlı ve ucuz çözümlere imkan vermektedir.

Bilindiği gibi kimyasal içerikli (doğal olmayan) flokkulant, polielektrolit ve benzeri ürünler hem uzun süreçlerde (>24 saat) etki eden hem de kendisinde bulunan bazı kimyasalların da çıkış suyuna karışmasına neden olan ürünlerdir.

Minbidem ürünlerimiz, birçok yararlı içeriği olan mikroyosunlardan elde edilen, hem çabuk (<2 saat) etki eden, hem de çıkış suyuna kendi kimyasallarını eklemeden özellikle yüksek COD, organik madde ve yüksek lipid oranlı tehlikeli atıklarda etkilidir.

UNUTMAYIN Kİ;
Sıvı Atıklarınızı 'Yaktırarak' Bertaraf Ettirmek Pahalıdır, Doğaya Zararlıdır ve Boşa Enerji Tükettirir.
SUSUZLAŞTIRILMASIYLA ARITILMASI, DETOKSİFİKASYONU VE
DEŞARJ EDİLEBİLECEK ŞARTLARA GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR

BOR YAĞI SUSUZLAŞTIRILMASI

Bor yağı, sanayide oldukça çok kullanılan ve son derece kirletici bir atık olduğundan kanalizasyona atık olarak verilmesi oldukça tehlikeli bir atıktır.
Aslında, bor yağı hazırlanışında %98-%95 arasında su kullanılır. Su fazı ile birlikte bertaraf edilmesi hem pahalıdır hem de gereksizdir. Örneğin, tesisin günlük bor yağı atığı 1000 Litre olsun. Bu atığın susuzlaştırılması ile kalan kirletici atık sadece 20-30 Kg arasında olacaktır. 20Kg atık yerine 1000 Litre sıvıatığı bertaraf edilmesinden tesisin günlük zararı, 20Kg bertarafından 50 kat fazla olacaktır.
Halbuki; bor yağı, atığın oluştuğu tesisin kendi bünyesinde, basit bir işlemle susuzlaştırılırsa, %98 su kanalizasyona temizlenmiş ve direkt olarak gönderilebilir, kalan %2’lik katı atık (katı atık prosedürü ile) bertarafa gönderilir.
Tesise 50 kat daha az maliyete gelecek olan çözümlerimiz için bizimle irtibata geçiniz.

 

Minbidem

Kullanıldığı Kirleticiler

m3 Başına Önerilen Miktar

Litre Fiyatı

M1

Sülfatlar, Arsenik, TDS, TSS, COD, Aluminyum, Nikel, Yağlar, W/O emülsiyonları, Bakteriyel atıklar

0,3 – 2 Lt

12.- USD

M2

Fosfatlar, Nitratlar, Bakır, Siyanür, Kurşun, Cıva, TDS, TSS, COD, O/W emülsiyonları

0,1 – 1,5 Lt

14.- USD

M3

Fenoller, Petrokimya atıkları, Floridler, Klor, Radyoaktif atıklar, Fosfor atıkları, Çinko, Kobalt

0,4 – 3 Lt

10.- USD

M4

Kadmiyum, Asbest, Amonyum, Nikel, Kalay

0,1 – 1 Lt

11.- USD

M5

Mineral Yağlar, Lityum, Zehirli atıklar

0,2 – 1 Lt

17.- USD

M6

Mineral yağlar, O/W emülsiyonları, W/O emülsiyonları, Ağır makine yağlarının temizlenmesi

0,1 – 2 Lt

17.- USD

- Tarafınızdan teklif istenmeden önce atığınızın laboratuvarlarımıza gönderilip tarafımızdan ücretsiz olarak test edilmesini rica ederiz. Bu sayede, atığınız için optimum fiyat ve faydayı size sunabiliriz. Tarafımıza (en az) 10 Litre atık gönderdiğiniz taktirde bu atığın tüm kimyasal içerik ve mikrobiyolojik analizleri laboratuvarlarımızda yapılacak, çıkacak sonuçlar ve çözüm önerilerimiz tarafınıza iletilecektir.

- Ürün 60 Litrelik ambalajlardadır. Minimum sipariş her ürün için 500 Litredir. 1000, 10000, 20000 Litrelerin üzerindeki siparişlerde özel fiyatlandırma (indirim) uygulanacaktır.

MİNERAL YAĞ TEMİZLEME VE YENİDEN KULLANIMA HAZIRLAYICI

ORGANİK KÖKENLİ POLİMER

Sanayide kullanılan, KESME YAĞI, ÇARK YAĞI, KIZAK YAĞI gibi yağların temizlenip yeniden kullanılmasına imkan veren Minbidem M5 organik çöktürücümüz sayesinde içindeki süzülemeyen tüm kirleticilerden temizlenip, defalarca yeniden kullanıma sunulabilmektedir.

Kirlenmiş yağlarınıza önerilen miktarda Minbidem M5 polimerimizi ekleyip yağınızı 60-80C dereceye kadar ısıttığınızda, yağın içindeki tüm kirleticiler bu polimere takılarak dibe çökmektedir. Bu işlemin ardından 24 saat dinlendirdiğiniz yağınızı dibe çöken kirleticilerden ayırıp yeniden kullanabileceğiniz gibi basit bir filtreden geçirmek suretiyle de topaklanan kirleticileri yağınızdan uzaklaştırabilir ve böylece yeniden kullanılabilir hale getirebilirsiniz.


Minbidem

Kullanıldığı Kirleticiler

m3 Başına Önerilen Miktar

Litre Fiyatı

M5

Mineral Yağların Temizlenmesi

0,2 – 1 Lt

17.- USD

- Tarafınızdan teklif istenmeden önce atığınızın laboratuvarlarımıza gönderilip tarafımızdan ücretsiz olarak test edilmesini rica ederiz. Bu sayede, atığınız için optimum fiyat ve faydayı size sunabiliriz. Tarafımıza (en az) 10 Litre atık gönderdiğiniz taktirde bu atığın tüm kimyasal içerik ve mikrobiyolojik analizleri laboratuvarlarımızda yapılacak, çıkacak sonuçlar ve çözüm önerilerimiz tarafınıza iletilecektir.

- Ürün 60 Litrelik ambalajlardadır. Minimum sipariş her ürün için 600 Litre’dir. 1000 Litrenin üzerindeki siparişlerde özel fiyatlandırma (indirim) uygulanacaktır.

ElectroFlocculation ElectroCoagulation Sistemleri Doğal Çöktürücüler-Topaklaştırıcılar Otomatik Flokülant ve Koagülant
Sistemleri
Yüksek Debili NanoBuble Sistemleri Atıksu İşleme Sistem Maliyet Hesaplaması

United Nations
Foundation for the
Global Compact

Copyright 2016 - Soley Biyoteknoloji San. Tic. Ltd.  tech@soleybio.com