TEHLİKELİ ENDÜSTRİYEL VEYA TIBBİ SIVI ATIKLARIN
SUSUZLAŞTIRILMASIYLA ARITILMASI, DETOKSİFİKASYONU VE
DEŞARJ EDİLEBİLECEK ŞARTLARA GETİRİLMESİ

Soley Biyoteknoloji San. Tic. Ltd., Soley Biotechnology Institute & International Scientific Organization adına Türkiye'deki hizmetlerini sürdürmektedir.

Soley Biotechnology Institute & International Scientific Organization tarafından geliştirilen yüksek teknolojili ürünleri ülkemizde de sunmaktan onur duyarız.

Su ve Atıksu biyoteknolojileri üstüne uzman kuruluşumuz, enerji verimliliği düşük, kurulum ve işletme maliyetleri düşük, sanayi atıksularının kanalizasyona verilebilmesine olanak sağlayan sistemleri ile Dünyada ilkleri sunmaktadır.

TEHLİKELİ ENDÜSTRİYEL VEYA TIBBİ SIVI ATIKLARIN SUSUZLAŞTIRILMASIYLA ARITILMASI, DETOKSİFİKASYONU VE DEŞARJ EDİLEBİLECEK ŞARTLARA GETİRİLMESİ konusunda sunduğumuz ileri teknolojili ürünlerimizi size tanıtmaktan gurur duyarız.

Tehlikeli sanayi veya tıbbi atıklardaki yüksek kirleticilerin arındırılıp ve susuzlaştırılıp kalan temizlenmiş sıvının ülke deşarj limitlerine getirilip kanalizasyona rahatlıkla verilecek kadar temizlenmesini sağlayan sistemlerimiz sanayicinin bertaraf masrafını %90-%99 arasında azaltmaktadır. Reverse Osmosis ve diğer filtreleme sistemleri gibi atıksu arıtma sistemlerinin neden olduğu yüksek işletme maliyetlerinin gerek olmadığı sistemimiz her türlü sanayi ve tıbbi atıksuyunu arıtabilme kabiliyetine sahiptir.

Hem kurulum maliyeti hem de işletim maliyeti çok düşük dünyadaki en verimli Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemi olarak sistemlerimiz özellikle zehirli, ağır metal ve tehlikeli atıkların susuzlaştırılmasında son derece verimlidir.

GÜNÜMÜZE KADAR YAPILAN YANLIŞLAR

Sıvı Atıklarınızı Yaktırarak Bertaraf Ettirmek Pahalıdır, Doğaya Zararlıdır ve Boşa Enerji Tükettirir

Günümüze kadar, ülkemizde bazı diğer gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi gaz atıklara, yani hava kirliliğine önem verilmiş ama sularımızın, dolayısıyla toprak, tarım ve su canlılarının kirliliği önemsenmemiştir. 2016 yılından itibaren uygulanacak olan uyum yasaları artık ülkemizin de öncü ve gelişmiş bir ülkenin sorumluluklarını taşıdığını gösterecektir.

Sıvıatıklar, günümüze kadar toprağa, denize, göllere, nehirlere ve kanalizasyona SADECE asitlik değeri düzeltmesi yapılması şartıyla rahatlıkla boşaltılabilmekteydi. Sıvıatığın, organik ve inorganik kirleticilerini sanki pH değeri dengelenince yok edilebileceği gibi bir vurdumduymazlıktan kurtulmak gerekmekteydi ve sonunda bilinçle alınamayan tedbirler, kanunla alınmaya başlandı.

Bilindiği gibi, bir atığın asidik veya bazik olması onun kirli veya temiz olduğunu göstermez. Örneğin, asitlik açısından nötr olan bir atık, yüksek sülfat veya ağır metal gibi inorganik veya da bulaşıcı organik kirleticiler bulundurabilir. Sadece pH dengesini nötr hale getirmek ve bu atığı doğaya serbestçe vermek oldukça zararlıdır.

Sıvıatıkların Yakılarak Bertarafı ve Bu Uygulamanın Çevresel Zararları

Ülkemizde bilinçsizce uygulanan sıvıatık bertaraf yöntemi “yakılarak bertaraf” yöntemidir. Halbuki; sıvıatıklar bünyelerinde düşük oranda katılaşabilen madde içerirler. Sıvıatıkların, bu az miktardaki madde yoğunluğu için yakılması işlemi doğaya/atmosfere boşu boşuna karbon salınımı yapmak ve boşu boşuna fosil enerji kullanmaktır.

Sıvıatıkların, temizlenebilir sıvı kısmını kurtardıktan sonra kalan katılaşmış kirleticiler toplam sıvıatığın %0.001 ile %0.01 miktarı kadardır.

Sıvıatıkları sıvı fazdan ayırdıktan sonra kalan katı kirleticilerin yakılarak, gübre olarak kullanılarak, gömülerek, vb. bertarafı, tüm sıvıatığın bertarafından 1000 kat daha temiz ve 800 kat daha az enerji sarfedicidir. Çoğu tesisin sıvıatığının temizlenmiş suyu kanalizasyona vereceğine, bahçe sulama gibi geridönüşüm işlemlerinde de rahatlıkla kullanması mümkündür ve çoğu tesiste bu şekilde değerlendirilmektedir.

ElectroFlocculation ElectroCoagulation Sistemleri Doğal Çöktürücüler-Topaklaştırıcılar Otomatik Flokülant ve Koagülant
Sistemleri
Yüksek Debili NanoBuble Sistemleri Atıksu İşleme Sistem Maliyet Hesaplaması

United Nations
Foundation for the
Global Compact

Copyright 2016 - Soley Biyoteknoloji San. Tic. Ltd.  tech@soleybio.com